Cookiepolitik

 

Når du besøger hjemmesiden er du helt anonym!
Det betyder, at vi hverken kan eller vil indsamle eller registrere oplysninger om dig automatisk, som efterfølgende kan bruges til at identificere dig med.

Har du udfyldt en formular eller tilmeldt dig vores nyhedsbrev
Så vil vi belønne dig med en personaliseret brugeroplevelse på hjemmesiden og i vores nyhedsbreve. Når du bruger hjemmesiden, så lærer vi dig at kende, så vi kan fremhæve det du interesserer dig for og kun sende dig relevante nyhedsbreve.

Funktions cookies til at leverer brugeroplevelsen på hjemmesiden:
Aktiv: Ja
Førstepartscookies: CakePHP

Anonym brugerstatistik:
Aktiv: Ja
Førstpartscookies: Google Analytics, Wordspress stats

Levering af social medie service og reklamer:
Aktiv: Ja
Førstepartscookies: Facebook pixel, Doubleclick Ad Exchange-buyer, Google Adwords User lists, Google Dynamic Remarketing

Levering af personaliseret indhold og nyhedsbreve:
Aktiv: Ja
Førstepartscookies: __lsv  fra Leadscoreapp


Vi deler indsamlet data med følgende tredjeparter

 • LeadScoreApp
 • ActiveCampaign
 • MailChimp
 • Facebook
 • Linkedin
 • Google
 • Zapier
 • Optinmonster
 • Albacross
 • WordPress
 • Podio
 • Dropbox
 • Hello Sign

 

FRAVÆLG MÅLRETTET MARKEDSFØRING: HTTP://MINECOOKIES.ORG/FRAVALG

 

Persondatapolitik for PRO&CO A/S

BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER FOR KANDIDATER TIL STILLINGER OG CV-DATABASE.

Introduktion

PRO&CO A/S er en rekrutteringsvirksomhed og for at kunne yde konsulentbistand i forbindelse med rekruttering af medarbejdere til stillinger hos vores kunder, outplacementforløb, udarbejdelse af persontest samt karriererådgivning, er der personoplysninger, vi har behov for at behandle og opbevare i vores kandidatbank.

 

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, f.eks. en virksomhed, har givet os i forbindelse med din ansøgning til en konkret stilling eller din oprettelse i vores kandidatbank, og informationer som vi får fra dig i forbindelse med samtaler, samt udarbejdelse af persontest.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til dansk lovgivning, opfylde vores aftaler med vores kunder om konsulentbistand i forbindelse med f.eks. rekruttering, outplacementforløb samt udarbejdelse af persontest eller for at kunne give karriererådgivning. I forbindelse med rekruttering vil det være naturligt, at vi indhenter referencer som medvirker til at få et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

 

Data vi opbevarer

 • Almindelige personoplysninger jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, herunder, men ikke begrænset til: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, cpr-nummer, køn, portrætbillede, alder, karriereforløb/tidligere ansættelser, uddannelsesniveau/uddannelser, interesser/hobbyer, resultater fra persontest og andre personvurderingssystemer.

Vedr. cpr-nummer – Vi opfordrer til, at du ikke oplyser dit fulde cpr-nummer i din ansøgning samt CV, ligesom vi anbefaler, at du sletter de sidste 4-cifre i cpr-nr. på bilag, som du fremsender til os.

 • Følsomme personoplysninger jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 1, som omfatter oplysninger vedrørende: Etnisk oprindelse, helbredsoplysninger samt strafbare forhold.
 •  

Vedr. etnisk oprindelse – Såfremt du i forbindelse med et forløb hos os bliver bedt om at udfylde en persontest, vil du straks efter at du har udfyldt persontesten blive præsenteret for et frivilligt spørgeskema, hvori der indgår et spørgsmål vedr. etnisk oprindelse. Du kan afvise at udfylde spørgeskemaet.

Vedr. helbredsoplysninger – Du vil blive spurgt om, du har helbredsmæssige forhold, der kan have væsentlig indflydelse på arbejdssituationen.

Vedr. strafbare forhold – Straffeattest, indhentes i relevante tilfælde af dig. Du vil skulle give samtykke, selvom det er dig selv som indhenter straffeattesten. Du skal også give samtykke til at vi udleverer attesten til vores kunde.

 

Opbevaring/sletning

 

Rekrutteringssystem – HR-ON

I vores rekrutteringssystem HR-ON, der sikrer en korrekt opbevaring af data, opbevarer vi de filer, som du ønsker, at vi skal opbevare til stillingsbesættende formål. Du skal altid selv oprette dine data, og du kan altid selv redigere i dine data, via det link du får i den bekræftelse, du modtager fra os, når vi modtager din ansøgning.

Hvis du ansøger om en stilling gennem systemet, så sletter vi automatisk dine data efter 24 måneder. En måned før periodens udløb, sender vi dig en påmindelsesmail, hvor vi spørger dig om du vil fortsætte i vores kandidatbank. Denne skal accepteres ellers sletter vi dine data.

Hvis du opretter dig i vores kandidatbank, så sletter vi automatisk dine data efter 24 måneder. En måned før periodens udløb, sender vi dig en påmindelsesmail, hvor vi spørger dig om du vil fortsætte i vores kandidatbank. Denne skal accepteres ellers sletter vi dine data.  Dataansvarlig er PRO&CO. Dine data opbevares hos Databehandler HR-ON ApS.

 

Testsystem – Thomas International

Vi benytter diverse tests fra Thomas International. Du vil altid selv modtage en rapport på din persontest, således, at du har den samme rapport, som PRO&CO og evt. virksomheden, som du præsenteres for. Rapporterne vil blive opbevaret i Thomas Internationals system i 24 måneder, hvorefter de slettes.

Dataansvarlig er PRO&CO. Dine data opbevares hos Databehandler Thomas International A/S

 

LinkedIn

Her søger vi efter og indleder dialog med kandidater. Her har vi adgang til de data, som du har på din offentlige LinkedIn profil. Vi kommunikerer ofte med kandidater via LinkedIns email system. E-mail dialoger vil blive slettet senest efter 24 måneder.

LinkedIn data og e-mails via LinkedIns mailsystem opbevares hos LinkedIn.

 

E-mail – Microsoft Office365

Korrespondance mellem PRO&CO og kandidater slettes efter 24 måneder. Korrespondance mellem PRO&CO og virksomheder, der indeholder kandidatdata, slettes efter 24 måneder. E-mails opbevares hos Microsoft Office 365 datacentre.

 

Data i papirform

Vi udskriver dine data, såfremt du bliver indkaldt til samtale. Disse forefindes på vores adresse i sagsmapper, som udenfor kontorets åbningstid vil blive opbevaret i aflåst skab/lokale, og makuleret hurtigst muligt og senest 6 måneder efter rekrutteringsforløbet afslutning.

 

Ansøgning via PRO&CO

Når du ansøger en stilling via PRO&CO, så skal det ske via vores rekrutteringssystem HR-ON. Hvis du ansøger på e-mail, så vil du blive bedt om at ansøge via systemet. Din fremsendte email vil straks herefter blive slettet.

Dine data vil blive gemt i 24 måneder, hvorefter dine data slettes. En måned før periodens udløb, sender vi dig en påmindelsesmail, hvor vi spørger dig om du vil fortsætte i vores CVdatabase. Denne skal accepteres ellers sletter vi dine data.

PRO&CO kan tilføje noter og referencer til din profil.

Du beslutter altid selv, hvilke data du vil uploade, og kan altid selv redigere dine data.  Registrering er 100 % frivillig.

 

Kandidatbank

Hvis du ønsker, at vi skal kunne kontakte dig vedr. jobmuligheder, så kan du vælge at oprette dit CV i vores kandidatbank. Vi benytter HR-ON som leverandør af kandidatbank.

PRO&CO opretter ikke kandidater i rekrutteringssystemet. Det skal kandidater selv gøre. Hvis du sender dit CV via e-mail, så vil du blive bedt om selv at oprette dig i systemet. Din fremsendte e-mail vil straks herefter blive slettet.

PRO&CO kan tilføje noter og referencer til din profil.

PRO&CO udleverer kun dit CV til en virksomhed, når vi har talt med dig om en specifik stilling, og har fået dit samtykke til at udlevere det.

Dine data vil blive gemt i 24 måneder, hvorefter dine data slettes.

PRO&CO sender dig en reminder e-mail en måned før de 24 måneder udløber, hvor du kan fortsætte aktiveringen af dit CV.

Du beslutter altid selv, hvilke data du vil uploade, og kan altid selv redigere dine data.  Registrering er 100 % frivillig.

 

Kontakt via f.eks. LinkedIn

Vi kontakter aktivt kandidater, som vi finder relevante til stillinger, som vi besætter for vores kunder. Det sker via LinkedIn eller ad andre kanaler. Såfremt du er interesseret i den stilling, vi præsenterer for dig, så vil vi bede dig om at registrere dig i vores rekrutteringssystem. Det tager kun få klik. Det skal du fordi vi skal have samtykke til at opbevare dit CV mv. Se hvilke data vi gerne vil opbevare ovenfor.

Dine data vil blive gemt i 24 måneder, hvorefter dine data slettes. En måned før periodens udløb, sender vi dig en påmindelsesmail, hvor vi spørger dig om du vil fortsætte i vores CVdatabase. Denne skal accepteres ellers sletter vi dine data.

Du beslutter altid selv, hvilke data du vil uploade, og kan altid selv redigere dine data.  Registrering er 100 % frivillig.

 

Referencer

Referencer tages typisk på slutkandidater. Referencetagning sker udelukkende hos personer, som du har udleveret kontaktdata på, og som PRO&CO har fået samtykke til at kontakte.

Via vores rekrutteringssystem fremsender vi en e-mail, hvor vi beder dig svare retur på mailen med kontaktdata på referencepersoner. I samme mail giver du os samtykke til at kontakte personerne med henblik på referencetagning, samt at vi må oplyse indholdet af samtalen skriftligt og/eller mundtligt til virksomheden, som du er i rekrutteringsforløb hos. Dit samtykke opbevares i vores rekrutteringssystem, som bevis for at vi har fået dit samtykke.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

 

Udlevering af data, når du skal præsenteres for en virksomhed

PRO&CO udleverer kun dit CV og øvrige data til en virksomhed, når vi har talt med dig om en specifik stilling, og har fået dit skriftlige samtykke til at udlevere det. Vi beder vores kunder slette dine data senest 6 måneder efter rekrutteringens afslutning.

Via vores rekrutteringssystem fremsender vi en e-mail, hvor vi beder dig svare retur på emailen med dit samtykke omkring udlevering af dine data til en navngiven virksomhed. Dit samtykke opbevares i vores rekrutteringssystem, som bevis for at vi har fået dit samtykke.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Dine data fremsendes til virksomheden via e-mail.

Når dine data er fremsendt til kunden, så er den pågældende virksomhed ansvarlig for at leve op til reglerne. I vores aftaler med kunderne beskriver vi, hvordan behandlingen af persondata bør foregå i rekrutteringsprocessen. Vi beder kunden slette dine data senest 6 måneder efter rekrutteringsprocessens afslutning. Dette ansvar ligger dog hos vores kunde.

 

Overførsel til tredjelande udenfor EU/EØS

I sjældne tilfælde kan vi have en rekrutteringsopgave, hvor virksomheden befinder sig i et land udenfor EU/EØS, også kaldet et tredjeland.

Såfremt vi undtagelsesvis skal overføre data til tredjelande, følger vi Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande, hvor der skelnes mellem overførsel til ”sikre” og ”usikre” tredjelande.

En overførsel til et usikkert tredjeland kan finde sted, hvis den registrerede person har givet sit udtrykkelige samtykke til overførslen. Dette betyder, at der skal være tale om en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede. Herudover skal den registrerede informeres om de mulige risici, som overførslen kan medføre for den registrerede. Risikoen ved at overføre personoplysninger til et usikkert tredjeland – uden at der stilles fornødne garantier – kan bl.a. bestå i, at der i det pågældende tredjeland ikke nødvendigvis gælder regler om datasikkerhed, der f.eks. sikrer, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab mv.

 

Dine rettigheder i henhold til persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du nogle rettigheder:

 • Ret til at blive oplyst om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Ret til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Ret til at få dine personoplysninger slettet.
 • Ret til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Ret til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Ret til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Såfremt du kontakter os direkte med henblik på at få redigeret, slettet eller udleveret/overført dine data, så vil vi tage de fornødne skridt til at sikre din identitet, så vi udleverer dine data til den rette person. Dette kan ske ved bekræftelse via din registrerede e-mail i systemet. Såfremt dette ikke er muligt, så vil vi bede dig om fremvisning af pas og/eller kørekort enten ved fremmøde eller live Skype møde.

Vi kan dog afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats at rette oplysninger, gør vi dette uden omkostninger. Vi bestræber os på at vedligeholde vores systemer på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.  Det betyder blandt andet at vi tager backup af vores system. Når vi sletter din oplysninger fra vores system, kan der derfor gå 14 dage inden alle oplysninger er endegyldigt slettede.

Du har til hver en tid ret til at klage til Datatilsynet – se link herunder  (https://www.datatilsynet.dk/borger/klagetildatatilsynet/

 

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte PRO&CO og vores kandidater mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos PRO&CO:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen hos PRO&CO.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overvåger ny lovgivning på datasikkerhedsområdet og regulerer vores praksis og politikker i henhold til ændringer. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager over overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med pågældende person.

 

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

 

Dataansvarlig

PRO&CO A/S
Lassonsvej 2
7430 Ikast
CVR 25 16 77 91

Telefon: 96 60 32 00
e-mail: post@proogco.dk

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores persondataansvarlige via ovenstående kontaktoplysninger.

© 2019 PRO&CO - CVR: 25167791 - Alle rettigheder forbeholdes - Hjemmeside af Zen Media