Kontakt os

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig

pro&co a/s

Lassonsvej 2

7430 Ikast

Mail: post@proogco.dk

Tlf.: 96 60 32 00

CVR-nr. 25 16 77 91

Kandidatbank

Kandidatbank hos pro&co          

Vores kandidatbank er for kandidater, som har gjort sig klart, hvilke jobretninger, de ønsker at bevæge sig i. Kandidatbanken er åben for såvel ledere som medarbejdere på alle niveauer inden for funktionærområdet.
Formålet med at have en meget kvalificeret kandidatbank er at gøre det lettere for såvel kandidat som for virksomhed at finde sammen og samtidig sikre, at det bliver en succesrig ansættelse for både medarbejder og virksomhed.

Hvorfor komme i kandidatbank?            

Vi gør det lettere for dig at få det rigtige job.

Vi arbejder kun med seriøse virksomheder og sætter hele tiden fokus på at sikre, at din profil matcher et givent job, og at dine forventninger er i overensstemmelse med virksomhedens.

Kontakten til virksomheden            

Vi er i løbende kontakt med en lang række virksomheder, som ønsker nye velkvalificerede medarbejdere. Når en virksomhed retter henvendelse til os, matcher vi virksomhedens jobprofil med dine kvalifikationer. På dette stadie forbliver du anonym.

Finder virksomheden din profil interessant, retter vi henvendelse til dig for at få din accept til at oplyse virksomheden om dit navn og eventuelt arrangere et møde mellem dig og virksomheden.

Hvordan bliver jeg optaget i kandidatbanken?            

For at blive optaget i kandidatbanken skal du sende dit CV via mail eller post til os.
Send dit CV
Når dine kandidatbankoplysninger er blevet registreret hos os, modtager du en bekræftelse.

Hvor længe står jeg i kandidatbanken?            

Når du oprettes i kandidatbanken, sker dette automatisk for en periode på 24 måneder. Med mindre andet aftales, slettes dine data efter udløbet af denne periode. Du kan til enhver tid meddele os, at du ikke længere er interesseret i at være i kandidatbanken, og dine data vil blive slettet.

Etik omkring udvælgelsen   

For pro&co er det værdifuldt at sikre, at du som emne i vores kandidatbank oplever, at vi yder dig en god service. Det gør vi ved at lytte intenst til dine synspunkter og kun anbefale dig at gå i dialog med virksomheder, hvor vi reelt skønner, at det er i din interesse.

De oplysninger, vi får fra dig, behandles med størst mulig fortrolighed i overensstemmelse med Registertilsynets regler. Det betyder blandt andet, at vi ikke uden din accept udleverer oplysninger, der kan henføres til dig.

Spørgsmål omkring optagelse i kandidatbank      

Ønsker du nærmere oplysninger om vores kandidatbank eller eventuelle spørgsmål besvaret, er du altid velkommen til at ringe til en af vores konsulenter på telefon 96 60 32 00 eller sende en mail til post@proogco.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Send dit CV