Kontakt os

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig

pro&co a/s

Lassonsvej 2

7430 Ikast

Mail: post@proogco.dk

Tlf.: 96 60 32 00

CVR-nr. 25 16 77 91

pro&co

pro&co's idégrundlag
pro&co's idégrundlag er, at skabe balance mellem forretning og HR. Vi hjælper med at fastholde, udvikle og tiltrække medarbejdere.

pro&co's værdiopfattelse
pro&co har to dimensioner på værdigrundlag.

I hverdagen holder vi hinanden fast på, at enhver kontakt med pro&co skal være en god oplevelse.

Denne enkle sætning holder os fokuseret på, at vi arbejder med mennesker!

Herudover er det pro&co's grundlæggende værdiopfattelse, at HR-opgaver skal ses i et tre dimensionelt perspektiv, hvor helhed, handling og holdning følges ad.

Helhed:
Med afsæt i kerneforretningen er HR-ydelsen helhedsorienteret. HR er et middel til forretningsudvikling og ikke et mål i sig selv.

Handling:
Optimale HR-strategier er handlingsorienterede, proaktive og indgribende. Man opnår kun succes med HR-strategi, hvis den er integreret i daglige handlinger. pro&co har til stadighed fokus på at skabe troværdighed. En meget væsentlig succesparameter for HR-funktionen er individuel troværdighed, og tillid i forhold til forretningsorganisationen. HR-aktiviteten skal dokumenteres gennem analyse af indsats og resultater, for løbende at sikre kvaliteten.

Holdning:
Optimale HR-strategier er holdningsorienterede. Forretningsorganisationen sættes først, og HR-aktiviteterne skal til enhver tid være i stand til at opfylde dennes behov. Men det betyder ikke, at HR-funktionen skal være holdningsløse, og blot levere de ydelser, som forretningsorganisationen umiddelbart efterspørger.
pro&co tager ansvar og initiativ i forhold til forretningsledelsen, derfor er vi i fordomsfri dialog med vore kunder for at kunne tale og forstå samme "sprog" som forretningsorganisationen og virksomhedsledelsen.

pro&co's etiske regler

  • Vi påtager os kun opgaver, vi er kvalificerede til at løse.
  • Vi skaber forventninger, som vi indfrier.
  • Vi følger op på de initiativer, vi har taget.
  • Vi påtager os ikke opgaver for en kundes konkurrenter, når dette skønnes at kunne være imod kundens vitale interesser.
  • Vi formidler ikke stillinger for vore kunders medarbejdere.
  • Vi giver klare og korrekte oplysninger om honorarberegning inden opgavestart.
  • Vi agerer som vore kunders betroede medarbejdere.